Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie a současnost naší mateřské školy:
 
 
Mateřská škola byla založena 1.4.1968 v nově postavené budově, ve které působí dodnes. Součástí mateřské školy bylo odloučené pracoviště ve vile u obecního úřadu, jejíž činnost byla ukončena roku 1991 po zrušení jeslí v nové budově. Prázdné prostory byly využívány pro zprovoznění internátní třídy pro mentálně postižené děti v roce 1991.
V MŠ byly tomto roce v provozu 3 klasické třídy a 1 zdravotní pro děti s častým onemocněním horních cest dýchacích.
Od roku 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
V roce 2004 byl provoz internátní a zdravotní třídy ukončen z důvodu dlouhotrvající normativní nenaplněnosti dětmi.
V roce 2005 byla z normativních důvodů uzavřena další třída a do této doby jsou v provozu dvě klasické třídy pro děti ve věku os 3 – 7 let věku.
Budova mateřské školy je pavilónového typu, je zde v provozu kuchyň a prádelna.
V současné době jsou 1 pavilony pronajímán a  2 pavilony jsou využívány pro výchovně vzdělávací potřeby dětí.
V roce 2009 byla dokončena přestavba 2 pavilonů na ,,Chráněné bydlení pro seniory“
Budova mateřské školy se nachází na okraji obce , u lesa uprostřed prostorné a nově vybavené zahrady.
V průběhu provozu je budova udržována, opravována a za finanční podpory obce nově vybavována.
Velká pozornost je věnována výchovně vzdělávacím programům, které zaměřujeme k povědomí dětí k ochraně a lásce k naší planetě a našeho domova pomocí ekologického cítění v mateřské škole i rodině.