Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program má název ,,Školička s kočkou Agátou“

Kočka Agáta je obyvatelem naší mateřské školy, a provází nás celým vzdělávacím programem.Cílem tohoto programu je vytvořit u dítěte povědomí o okolní světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu.Naše mateřská škola chce naši  planetu chránit a svým výchovně vzdělávacím programem vytvářet podnětné prostředí pro ekologické cítění dětí,
rozvíjet jejich tělesný a duševní vývoj, dovednosti, zdatnosti, povzbuzovat je k dalšímu poznávání a učení, podporovat vztah dítěte k ostatním lidem, zvířatům, všemu živému i neživému, a utvářet podnětné prostředí pro jejich další rozvoj.

Ekologický program dálebude zaměřen na spolupráci s rodiči při třídění odpadu, sběru odpadu k jeho recyklaci, údržba čistého a estetického prostředí.Vytvářet kladný a odpovědný přístup k živé přírodě formou ochrany v okolí a v mateřské škole chovem a péčí o drobná zvířata.Chceme spolupracovat s mysliveckým sdružením a pomoci jim při sběru krmiva pro zvěř.V rodině, ve škole a přírodě hledat zdroj poznávání a vztahu k naší planetě.

  
Podmínky a organizace vzdělávání

 

Prostorové podmínky:

Třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly potřebám dětí.Přesto jsme si vědomy, že prostory k vytváření herních koutků jsou malé, a některý nábytek nevyhovující.Je stále třeba obměňovat  zaměření koutků podle individuálních potřeb dětí. Třídy jsou vybaveny dostatečným počtem hraček, pomůcek i knih. Plně je využívána prázdná třída, která je zařízena jako tělocvična a je využívána pro provoz kroužků a divadelních představení. I nadále chceme vybavovat prostory novým a účelnějším zařízením za účelem lepšího přístupu dětí k hračkám a pomůckám. V prostorné zahradě jsou zabudovány nové průlezky, udržované pískoviště a děti mají mnoho možností využití pohybové aktivity.  V okolí MŠ jsou lesy, pole, zahrady a to vše využíváme k výchovně vzdělávacím cílům mateřské školy.

  

Provozní podmínky

1.třída: Kouzelná            věk: 3 – 5 let

2.třída: U koťátek           věk: 4 – 7 let
 
Provozní doba:   5.45 – 16.00
 
Vnitřní režim: výchovné činnosti probíhají podle ,,Třídních vzdělávacích programů“ během celého dne.
Každá třída plní různá výchovně vzdělávací témata, zpracována podle individuálních potřeb dětí.
 


Nadstandardní nabídka činností:

        -         výtvarný kroužek

      -         pohybový kroužek

-         kroužek - hra na flétničky

-         plavání

-         výuka anglického jazyka

-         logopedická cvičení – pedagog ze speciální pedagogické poradny v Sokolově

 

Mateřskou školu pravidelně navštěvují soubory s divadelním představením, kouzelník, pořádáme exkurse a výlety. Chceme více spolupracovat s rodiči a uspořádat společné akce pro děti. Pro maminky dětí mladších tří let nabídneme prostory pro ,,Baby club“